Route Horizon optimizuje nekoliko ruta odjednom.
Upravlja brojnim ograničenjima vozila, robe za utovar, vremenskih intervala za isporuke i trajanja isporuke.

User-friendly2

 

Lako korišćenje

Isplanirajte rute u tri laka koraka: uvezite podatke i odredite parametre za optimizaciju, optimizujte rute i realizujte ih, analizirajte rezultate i podesite parametre

Web

 

Najnovija tehnologija

Route Horizon je baziran na SaaS web aplikaciji sa interaktivnim mapama. Dostupan je svuda gde ima internet konekcije, sa bilo kog pretraživača kao što je Google Chrome, Internet Explorer ili Mozilla Firefox.

Settings2

 

Prioritetni parametri

Route Horizon podržava četiri prioritetna parametra optimizacije. Rasporedite rute optimalno u odnosu na: vreme, dužinu puta, broj vozila ili troškove.

Time-windows2

 

Vremenski intervali

Obezbedite zadovoljstvo kupaca, tako što ćete im isporučiti robu u traženom vremenskom intervalu.

Cost-calculator

 

Obračun troškova

Generišite pregled troškova po ruti, kao i ukupne troškove za svaki izračunat plan.

Manual-corrections

 

Manuelne korekcije

Manuelnim korekcijama promenite redosled mesta za isporuku ili premestite narudžbu sa jednog vozila na drugo.

 

U razvoju

Višestruke pauze za vozače

Do tri pauze po ruti omogućavaju fleksibilnost u planiranju pauza za bilo kakav posao i osiguravaju da povezani saobraćajni zakoni i propisi ne budu prekršeni.

Višestruki kapaciteti

Do tri različita utovarna kapaciteta pomažu uravnoteženju utovarenih količina u voznom parku.

Veza s GPS uređajima i smartphone-ovima

Planovi se mogu poslati vozačima putem e-maila koji se mogu otvoriti direktno sa smartphone-ovima ili eksportovati kao datoteke spremne za prenos na GPS uređaje.

API usluge

Brza i jednostavna integracija Route Horizon aplikacije sa korisnikovim postojećim softverom pomoću našeg API-a.

Poboljšajte svoju uslugu. Jednostavno i efikasno!

Korišćenjem Route Horizon planera učinićete vaše poslovanje bolje organizovanim, efikasnijim i produktivnijim, tako da možete isporučiti proizvode većem broju kupaca na vreme, koristeći iste resurse.