Locations-Add-Form

Unos polaznih tačaka vozila (depoi i cross-dock-ovi)

Polazne lokacije vozila unose se u aplikaciju ručno na formi detalja lokacija. Nakon selektovanja opcije Lokacije u osnovnom meniju otvoriće se tabela sa svim prethodno unetim podacima. Klikom na dugme Dodaj otvara se prazna forma za unos detalja. Nakon unosa, podaci se mogu sačuvati u bazi uz pomoć opcije Sačuvaj ili opcije Sačuvaj i nastavi koja[…]

Tasks

Unos zadataka – import zadataka i lokacija

Route Horizon aplikacija omogućava dva načina za unos podataka neophodnih za rad kalkulacije, a to su ručni unos kroz forme detalja i import fajlova. Ručni unos zadataka Izaberite opciju Zadaci iz levog menija. Pojaviće se tabela sa prethodno unetim zadacima. Ukoliko korisnik prvi put otvara formu, tabela će biti prazna. Klikom na dugme Dodaj otvara[…]

Vehicles-Add-Form

Unos vozila

Route Horizon aplikacija omogućava dva načina za unos podataka neophodnih za rad kalkulacije, a to su ručni unos kroz forme detalja i import fajlova. Ručni unos Izaberite Vozila iz levog menija. Pojaviće se tabela sa prethodno unetim vozilima. Ukoliko korisnik prvi put otvara formu, tabela će biti prazna. Klikom na dugme Dodaj otvara se prazna[…]