Koja su ograničenja za besplatno korišćenje aplikacije?

Besplatna verzija aplikacije ima sve funkcionalnosti kao i regularna verzija i razlika je samo u količini podataka koje se mogu koristiti. U besplatnoj verziji korisnik može da ima 2 oblasti unutar kojih može da ima maksimalno 5 vozila i dva skupa zadataka sa po 200 zadataka. Dakle, ukupno je dozvoljeno 2 oblasti, 10 vozila (svaka[…]

Da li je moj nalog siguran? Da li su uneti podaci bezbedni?

Svesni smo da ćete na naše servere uneti važne i poverljive podatke i ponosni smo što zaslužujemo vaše poverenje. Kada napravite nalog na Route Horizon aplikaciji, možete biti sigurni da smo implementirali odgovarajuće sigurnosne mere kako bi obezbedili da samo vi imate pristup vašim podacima. Za više detalja pogledajte Privatnost Podataka.

Kako dodati novu lokaciju ako map provider (Bing, Here) ne može da prepozna adresu?

Zatvorite formu za dodavanje lokacija, zatim pronađite lokaciju na mapi. Desni klik na mapu iniciraće pojavljivanje oblačića sa adresom, geografskim koordinatama i dugmetom Dodaj kao novu. Klikom na ovo dugme, automatski će se pojaviti forma sa detaljima lokacije u koju još samo preostaje da se upiše naziv i kod i da se promeni tip lokacije[…]

Kako se Route Horizon razlikuje od Google Maps aplikacije?

Route Horizon uzima u obzir kapacitete vozila i predmeta koji se dostavljaju, vremenske intervale u okviru kojih se mora izvršiti zadatak, dužinu trajanja izvršenja zadatka kao i druga ograničenja. Takodje, aplikacija na optimalan način raspoređuje zadatke na više vozila. Ovakve funkcionalnosti nisu dostupne u Google Map aplikaciji.

Kako se Route Horizon razlikuje od aplikacija za GPS uređaje?

Route Horizon uzima u obzir kapacitete vozila i predmeta koji se dostavljaju, vremenske intervale u okviru kojih se mora izvršiti zadatak, dužinu trajanja izvršenja zadatka kao i druga ograničenja. Takodje, aplikacija na optimalan način raspoređuje zadatke na više vozila. Ovakve funkcionalnosti nisu dostupne na GPS uređaju.